Имотни спорове, покупко-продажби на имоти, делби, наследства, прехвърляния

 

Много често когато има съсобственост или наследство на имот възникват спорове около собствеността или полагащите се дялове на притежателите й. Ние се занимаваме именно с това, да помагаме при решаването на такива спорове както по съдебен, така и по извънсъдебен ред. Най-често спорове и измами възникват при делби на имоти, наследства, дарения, покупко-продажби на имоти, строителство срещу обезщетение, заменки. Недвижимите имоти са много скъп актив и поради тази причина трябва да се внимава изключително много при оперирането с тях. Нашият съвет е да потърсите компетентна помощ при имотни спорове.

 

Ето какви услуги Ви предлагаме ние:

 

v Оспорване правото на собственост

v Оспорване на Вещни права върху недвижим имот

v Консултации по покупко-продажби, делби, дарения, завещания, наследявания

v Определеляне на дялове в съсобственост – наследствена и обикновенна

v Съдебни делби

v Доброволни делби

v Изготвяне и преглеждане на документация при придобиване на имот

v Изготвяне на нотариални актове

v Процесуално представителство по гражданскоправни дела пред всички съдебни инстанци и и изпълнителни производства при спорове относно право на собственост и останалите ограничени вещни права

v Изготвяне на предварителни и окончателни договори, нотариални актове и други документи